Цените на човек ли са или за цяла стая?
Всички цени са за помещение/стая за нощувка в български лева
   
Включват ли се други такси и ДДС в цените?
Всички цени са с включено ДДС и курортна такса. Някои от хотелите не включват курортна такса и тя се заплаща на място, но това е изрично упоменато
   
Има ли отстъпки за деца?
Във всички хотели има отсъпки за деца, в зависимост от възрастта на децата тя е различна. Системата калкулира отстъпката в общата цена, затова е необходима пълна информация при попълването на данните при резервация!