Процесът по напускане на хотела (check-out) трябва винаги да е съобръзен с определените за това часове.

При повечето хотели крайният срок за напускане на хотела е 12:00 ч. местно време, но тъй като всеки хотел определя самостоятелно този срок, е възможно той да бъде и по-ранен, затова се информирайте затова предварително на рецепцията.

ВАЖНО !!! Ако останете в хотела след изтичане на срока за напускане, може да Ви бъде начислена допълнителна нощувка.

Преди да напуснете стаята, проверете добре дали сте прибрали всичките си вещи. След това отидете на рецепция, където да предадете ключа (картата) и да уредите всички останали плащания, ако има такива.

Чрез резервационната система на Туристическа Агенция АВИОТРАВЕЛ плащанията се извършват преди настаняването в хотела. Това обаче, се отнася само за предварително резервираните услуги. Всички допълнителни разходи, направени от Вас по време на престоя, като напр. консумация от мини бар или ресторант, телефонни разговори и др., трябва да бъдат отделно заплатени при напускане на хотела.