Ако желаете да направите промени във връзка с продължителността на Вашия престой, трябва да съгласувате това с хотела. Възможно е да Ви бъде отказано удължаване на престоя, поради липса на свободни стаи.

Ако пък желаете да напуснете хотела по-рано, трябва да знаете, че в повечето случаи хотелът няма да Ви възстанови сума по неизползваните от Вас нощувки или ще Ви бъде възстановена само част от нея. Това зависи от индивидуалната политика на хотела.